Ikonopisarstwo, Malarstwo, Rzeźba

Ukraina,

Lviv

    Oleksandr Bryndikov to młody lwowski artysta, wykonujący tradycyjne drzeworyty o tematyce religijnej, głównie z postaciami świętych. Odbitki drzeworytnicze koloruje, a ramy swoich prac pięknie zdobi. Działalnością artystyczną zajmuje się blisko 10 lat. Pracuje w Muzeum Narodowym im. A. Szeptyckiego we Lwowie. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury Ukrainy. Brał udział w wystawach we Lwowie i Kijowie, a także w licznych jarmarkach w kraju i zagranicą. Otrzymał Nagrodę w konkursie „Twórca Jarmarku Jagiellońskiego” w roku 2013, 2014, 2016, 2017.

    Odarka Bordun również zajmuje się stemplowaniem i razem z Oleksandrem wykonują prace nawiązujące do twórczości ludowej.