Lalki motanki, Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Ukraina,

Dnipropietrovsk

    Pani Nataliya Lavrynets  zajmuje się pisankarstwem od 2005 roku. Jest członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestniczka wystaw i konkursów.