Garncarstwo i ceramika

Polska,

Czarna Wieś Kościelna

    Pan Mirosław Piechowski zajmuje się garncarstwem od 1978 r., tradycję tę przejął od ojca, Edmunda. Pochodzi z Czarnej Wsi Kościelnej – znanego ośrodka garncarskiego, stworzonego między innymi przez kolejne pokolenia rodziny Piechowskich. Pan Mirosław wykonuje tradycyjne siwaki. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2018 r. otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.