Plastyka obrzędowa i zdobnicza, Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Polska,

Ruchno

    • [Kobieta stoi na swoim stoisku z tradycyjnym rękodziełem.]

    Pani Małgorzata zajmuje się tkaniną dwuosnowową tkaną ręcznie na krośnie ręcznym. Kultywuje tradycje tkackie po S. D.Bujnowskiej, a wycinankę z opłatka dzięki p. Cz. Rowickiej. Tkactwem zajmuje się od 1978 r., kiedy to podjęła pracę w „Cepelii” – Podlaska w Węgrowie. Wycinanką z opłatka zajęła się już w 1998 r., a kwiatami z bibuły od 2000 r.  Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień: m.in. nagrody Oskara Kolberga, Marszałka Woj. Mazowieckiego. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2000 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.