Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Polska,

Rudka Starość.

    Pani Małgorzata Kapala zajmuje się tkaniem na starych krosnach. Jest to tradycja rodzinna, którą kultywuje. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.