Garncarstwo i ceramika

Węgry,

Kalocsa

    Pan László Kovács od 1971 roku wykonuje tradycyjną węgierską ceramikę. Pracuje na kole garncarskim, wykorzystując wiele technik. Jego nauczycielami byli Sándor Kántor, F. Mihály Szabó i jego syn Sz. Istvan Nágy. W 1983 r. został artystą ludowym. Miasto Kaolocsa poprosiło pana Kovácsa, aby zaczął organizować warsztaty ceramiki. Od tego czasu uczy regularnie nowe pokolenia garncarzy. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Jest członkiem węgierskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych Międzyrzecza Dunaju i Cisy.