Garncarstwo i ceramika, Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Ukraina,

Połtawa

      Larysa Tychonowa zajmuje się garncarstwem, a także tkactwem czego nauczyła się u Nadii Babinko i reszetyliwskiej szkole tkactwa.