Garncarstwo i ceramika

Ukraina,

Łuck / Луцьк

  Pan Volodymyr Kusyk rozpoczął pracę z gliną w 1991 roku podczas studiów w Katedrze Ceramiki Artystycznej na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Zajął się wskrzeszaniem wołyńskich tradycji garncarskich – wytwarzaniem tzw. ceramiki dymionej/czarnej, która powstaje w procesie wypalania w piecach bez dostępu tlenu. Od 1995 pracuje jako nauczyciel w szkołach artystycznych. W 2016 roku otrzymał tytuł Twórcy zasłużonego dla kultury ludowej. Od 2017 roku jest przewodniczący wołyńskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ukrainy. 

  Pani Larysa Kusyk w 2002 roku dołączyła do pana Volodymyra i zajęła się dekorowaniem ceramiki wykonywanej przez niego z miejscowej gliny. Posługuje się technikami: polerowania litego, wstążkowego i ozdobnego ceramiki, dekoracji ażurowej i formowania ręcznego. 

   

  Kontakt

  e-mail: gnidavaart@gmail.com, kusyklarisa@gmail.com

  telefon: +380 509609952, +380 509638746