Rękodzieło artystyczne

Polska,

Augustów

    Urodzony 20 listopada 1953 roku w Augustowie. W 1986 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało mu bezterminowe uprawnienia artysty grafika. W latach 1984 – 95 wykonał około 200 kukieł oraz dekoracje dla Dziecięcego Teatru Lalkowego „Bajama” w Augustowie, prowadzonego przez jego żonę. Zilustrował kilkanaście książek. Wykonał ponad 900 ekslibrisów.
    Wykonuje między innymi ekslibrisy nawiązujące do tematyki ludowych opowieści, legend, baśni.