Garncarstwo i ceramika

Węgry,

Debreczyn

  Józsefné Orvos wykonuje ceramikę, jaką wykonuje się w Debreczynie. Uczyła się od Istavana Fazekasa z Nadudvar. Lauretka wielu nagród. Należy do węgierskiego stowarzyszenia skupiającego twórców ludowych w Hajdu-Bihar.     Rozmowa odbyła się podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie w 2017 r.

     For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
     Wyrażam zgodę