Obróbka drewna, Rzeźba

Ukraina,

Kuzniecovsk

    Ivan Kovalenas zajmuje się rzeźbą w drewnie od 1990 r. Ukończył szkołę artystyczną w Charkowie (specjalność rzeźba). Jest zasłużonym twórcą ludowym Ukrainy. Uczestnik wielu wystaw i jarmarków na Ukrainie, w Polsce i w Niemczech. Należy do Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.