Stemplowanie i produkcja stempli

Ukraina,

Połtawa

    Iurii Schemchuk nauczył się stemplowania od swojego nauczyciela Volodymira Markariana. Na Jarmarku przedstawia swoje prace, które powstały na przestrzeni ostatnich 3-4 lat.