Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina,

Lwów

      Wykonuje przedmioty użytkowe, drobna metaloplastyka