Plecionkarstwo

Białoruś,

    Pan Fiodar Bulyha zajmuje się plecionkarstwem – wykonuje tradycyjne białoruskie „łapcie”. Uczestnik wielu wystaw na Białorusi.