Garncarstwo i ceramika

Litwa,

Kowno

  Pan Deividas Jotautis od 1992 r. zajmuje się ceramiką. Wiedzę na temat garncarstwa zdobył w szkole artystycznej. W 2014 r. brał udział w Międzynarodowym Plenerze Garncarskim we wsi Garadnaja, która jest ważnym punktem na garncarskiej mapie Białorusi. Od 2011 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Litwy i Stowarzyszenia Artystów Litewskich. Od 2013 roku jego wyroby posiadają certyfikat dziedzictwa narodowego. W 2017 został wyróżniony na jarmarku Kaziuki na Litwie, a w 2018 i 2020 roku jego prace były nagradzane na wystawie sztuki ludowej „Złoty Wieniec”.

  Kontakt
  e-mail: djotautis@gmail.com
  telefon: +370 61032433     Rozmowa z panem Deividasem Jotautisem odbyła się podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie w 2019 r.

     For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
     Wyrażam zgodę