Bartnictwo, Pszczelarstwo

Polska,

Lublin

    • [Zbliżenie na pszczoły kotłujące się przy plastrze miodu.]
    • [Miody stoją na półeczce za napisem "Miody Naturalne z regionu Lubelszczyzny."]

    Pani Danuta Dąbrowska kontynuuje tradycje rodzinne zapoczątkowane w 1923 r. przez jej mamę, Anielę. Pszczelarstwem zajmuje się także jej córka, Paulina. Na stoisku pani Danuty znajdziemy zarówno miody, jak i miodową lemoniadę oraz świece woskowe. Będziemy mieli także możliwość obserwowania pszczół w ulu pokazowym.