Garncarstwo i ceramika

Polska,

Olsztyn

      Państwo Zawistowscy zajmują się ceramiką którą tworzą na podstawie wzorów ludowych, historycznych, a także autorskich  form artystycznych. Są to formy lepione ręcznie, toczone na kole, wyciskane na prasie, szkliwione i ręcznie malowane. Ceramiką zajmują się od około 1970 r. Należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.