Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Polska,

Mazuchówka

    Pani Anna Bałdyga zajmuje się tradycyjnym tkactwem. Jest to tradycja rodzinna, którą kontynuuje od najmłodszych lat. Ukończyła także kurs tkactwa. Wykorzystuje techniki tkactwa dwu i czteronicielnicowego oraz dwuosnowowego. Wykonuje także krajki tkane na bardku i tabliczkach. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga.