Plecionkarstwo

Polska,

Lucimia

    • [Uśmiechnięta kobieta z plecionym koszem pod ręką patrzy prosto w obietyw. W tle jej stanowisko i wyroby z wikliny.]

    Pani Aleksandra Teodozja Sowińska zajmowała się plecionkarstwem – wikliniarstwem. Była to tradycja przejęta od rodziców. Wykonywała kosze – kabłącoki lucimskie oraz kosze z Powiśla. Należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.