Kowalstwo i obróbka metali

Polska,

Wrocław

    Pani Aleksandra kowalstwem zajmuje się od 1998 roku. Zamiłowanie przejęła od dziadka, który był kowalem. Wyrabia podkowy, świeczniki i biżuterię.