Rzeźba

Białoruś,

Wistyczy

      Członek STL przy ZPB, Laureat dyplomów i wyróżnień Słowiański bazar, prace znajdują się m.in. w Muzeum Plastycznym w Twierdzy Brzeskiej. Rzeźby wykonywane są głównie z drewna akacji i dębu czarnego.