Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Polska,

Inowłódz

    Pan Aleksander Dutkiewicz twórczością ludową zajmuje się od 1966 r. Specjalizuje się głównie w wycinance rawskiej i opoczyńskiej. W 2014 r. otrzymał nagrodę twórcy Jarmarku Jagiellońskiego.