Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Litwa,

Wilno

    Litewska twórczyni, pani Agata Granicka, zajmuje się wykonywaniem tradycyjnych palm wileńskich – wyplatanych suchymi roślinami i podbarwianymi kwiatami na leszczynowych patykach. Warto pamiętać, że tego typu palmy dotarły na ziemie polskie dopiero po II wojnie światowej, częściowo zastępując miejscowe tradycje przygotowywania palm z zielonych gałązek. By poznać autentyczne palmy wileńskie, warto odwiedzić stoisko pani Agaty, której rodzina zajmuje się tym rzemiosłem już od 7 pokoleń. Sama Pani Agata zgłębia tajniki tego rzemiosła od 40 lat i przekazuje je także swoim córkom. Mistrzyni była jedną z inicjatorek wpisania tradycji wyrobu palm na litewską listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek ten został zaakceptowany w marcu 2019 r. Otrzymała nagrodę dla Najlepszego Twórcy Ludowego Roku 2019 oraz wyróżnienie w konkursie „Złoty Wieniec”.

    Tradycja tworzenia verbos (palm wielkanocnych) na Wileńszczyźnie została w 2019 r. wpisana na Litewską Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 

    Kontakt
    e-mail: agatagran@gmail.com