Na początku każdego roku kalendarzowego przygotowujemy listę osób, które zaprosimy potem jako wystawców do udziału w Jarmarku Rzemieślniczym, będącym ważną częścią Jarmarku Jagiellońskiego.

Wielu spośród rzemieślników wyszukujemy sami, zwracając uwagę na ważne dla nas aspekty ich twórczości. Wsparciem w tym procesie są dla nas także etnolodzy i znawcy sztuki ludowej, wskazujący nam ciekawe propozycje z regionów, którymi się zajmują.

Przyjmujemy jednak także zgłoszenia od samych twórców, którzy do końca lutego każdego roku mogą przesyłać nam swoje prezentacje.

Do 28 lutego 2021 roku czekamy więc na zgłoszenia zawierające:

1) imię i nazwisko;

2) adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres mailowy;

4) krótki opis działalności (od jak dawna zajmujecie się Państwo rzemiosłem, od kogo czerpali Państwo wiedzę i umiejętności, tradycję jakiego regionu Państwo kontynuujecie itp.).

5) kilka zdjęć swoich wyrobów

na adres:

biuro@retradycja.eu

lub pocztą tradycyjną na adres: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin z dopiskiem „Jarmark Jagielloński”

Po podjęciu decyzji, w połowie kwietnia kontaktujemy się wyłącznie z osobami zaproszonymi do udziału w Jarmarku Jagiellońskim i przedstawiamy im szczegółowe informacje. Organizator ma prawo podjąć decyzję bez podawania uzasadnienia stanowiska osobom odrzuconym.

Więcej informacji na temat tego, jakich osób poszukujemy oraz jakie warunki zapewniamy uczestnikom, możecie Państwo znaleźć w zakładce WYSTAWCY.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści dokumentu „Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu pn. Jarmark Rzemieślniczy realizowany w ramach Jarmarku Jagiellońskiego 2021”.