Samodzielne poznawanie otaczającej nas przyrody może być nie tylko wyzwaniem, ale i wielką przygodą! Zachęcamy dzieci w wieku 8-12 lat do aktywnych poszukiwań i utrwalania swoich odkryć w formie zielników! Zielników dendrologicznych, czyli takich, które opiszą drzewa i krzewy rosnące najbliżej nas – obok domu, w drodze do szkoły czy te napotkane na jesiennym spacerze po zakątkach Lubelszczyzny. Zebrane fragmenty roślin należy rozpoznać i odpowiednio opisać, przedstawiając całość w formie samodzielnie wykonanego zielnika.

Czas start! Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada 2020 r.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Z wiejskiego zielnika” realizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie.

Jak stworzyć zielnik i o czym trzeba pamiętać?

– nie zbieramy roślin, które są pod ochroną prawną, zagrożonych wyginięciem i rosnących w parkach narodowych czy rezerwatach!

– przygotowujemy minimum 15 przykładów roślin (drzew i krzewów)!

– każdy przykład powinien składać się z fragmentu gałązki z liśćmi (jeśli drzewa i krzewy mają właśnie owoce, także dołączmy je do zielnika)!

– po zebraniu liście delikatnie rozkładamy i przygotowujemy do suszenia; jeśli fragment rośliny będzie za duży i nie zechce zmieścić się na kartce, delikatnie go zaginamy!

– rośliny muszą być odpowiednio wysuszone – po zebraniu rozkładamy je między stronami gazet i obciążamy np. większą książką, by je delikatnie spłaszczyć!

– gdy zobaczymy, że kartki rozdzielające rośliny są wilgotne, zastępujemy je nowymi, suchymi; cały proces powtarzamy aż do wysuszenia roślin!

– gdy roślina jest już sucha, przyklejamy ją do gotowego arkusza naszego zielnika!

– każdą roślinę opisujemy według schematu:

nazwa polska;

nazwa łacińska;

miejsce zbioru (miejscowość, nazwa dzielnicy, ulicy, punkt orientacyjny);

opis siedliska (warunki i otoczenie naturalne, w których roślina rosła);

data zbioru;

kto zebrał;

– przygotowane karty zielnika łączymy ze sobą np. w jednej teczce.

Po więcej praktycznych wskazówek zapraszamy do filmów z serii „Ziołowe herbarium” przygotowanych przez Joannę Sucholas:

Tak przygotowaną pracę prosimy przesłać do 12 listopada 2020 r. na adres:

Warsztaty Kultury w Lublinie

ul. Grodzka 7

20-112 Lublin

z dopiskiem „Konkurs – zielnik dendrologiczny”

Osoby przesyłające zgłoszenie akceptują regulamin konkursu.

Spośród otrzymanych prac jury wyłoni 5 nagród głównych oraz 10 nagród dodatkowych.

Nagroda główna – udział w rodzinnym warsztacie „Ziołowy dom” (dziecko + 2 osoby), który odbędzie się 28 listopada i w czasie którego dowiemy się, jak wykorzystać zioła do stworzenia soli do kąpieli, mieszanek do zastosowania w kuchni czy ziołowych herbatek – tak, by każdy z domowników znalazł coś dla siebie! Wyróżnione dzieci otrzymają także nagrody rzeczowe – książki i gadżety związane z tematyką projektu.

Nagroda dodatkowa – książki i gadżety związane z tematyką projektu.

Uwaga! Każda praca konkursowa, którą otrzymamy, po rozstrzygnięciu konkursu zostanie odesłana jej autorowi na adres podany w zgłoszeniu.