Koordynatorka projektów kulturalnych, plastyczka. Założycielka pracowni florystycznej „Kwitnące pietruszki”, stawia pierwsze kroki w organicznej uprawie kwiatów. Miłośniczka zieleni, starego budownictwa i nowego rzemiosła. Inicjatorka założenia pierwszej w Lublinie łąki kwietnej. Autorka publikacji „Miasto dla dzieci” realizowanej w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka i koordynatorka projektów „Lub design”, „Spotkania praktyczne”, „Lubelskie Święto Kwiatów”. Współpracowała z wieloma instytucjami, takimi jak Warsztaty Kultury w Lublinie, Instytut Dizajnu Kielce czy Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Homo Faber.