Z zawodu: pedagog, terapeuta, ale także mama Lei i Franka, z zamieszkania Warmianka. Lubi towarzyszyć ludziom w ich rozwoju, a także sama nieustanie się rozwijać. Ostatnio ukończyła kurs przygotowujący do prowadzenia pracowni Malort Arno Sterna. Prowadziła m.in. warsztaty plastyczne w ramach projektu „Tradycje naszych dziadków” (Olsztyn 2016), autorskie warsztaty „Hocki-klocki” dla dzieci w wieku przedszkolnym (2017) oraz ich rodzin, współtwórca arteterapeutycznych warsztaty dla młodzieży „Przystanek Nadzie-JA”, warsztatów twórczych dla muzyków w ramach Olsztyńskich Warsztatów Suzuki (2018/2019). Podczas warsztatów odpowiada za część plastyczną.