• Na łące na zboczu góry stoi Babiogórska Kapela Zespołu Regionalnego Juzyna. Młodzi ludzie ubrani w stroje regionalne grają na skrzypcach, dudach i basach. W tle za nimi rozpościerają się widoki na kolejne górskie szyty.

Kapela składa się z dorosłych członków zespołu regionalnego JUZYNA, z osób które „wyrastały” przy dźwiękach muzyki babiogórskiej. Łączy ich zainteresowanie folklorem i przywiązanie do tradycji. Muzykowanie jest nich pretekstem do spotkania, zabawy i wspólnego radowania się góralską muzyką. Z „Juzyny” wynieśli poczucie regionalnej odrębności i szacunek dla własnych korzeni. Kapela prezentuje pieśni, muzykę i stroje Górali Babiogórskich –grupy góralskiej zamieszkującej u północnych podnóży Babiej Góry, najwyższego szczytu Beskidu Żywieckiego.

fot. Michał Sosnowski