• Portret Andrzeja Żygadło

Urodzony w 1988 roku w Przeworsku. Absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu. W latach 2008–2018 studiował na wydziałach Malarstwa oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w krakowskiej ASP. Dyplom z malarstwa realizowany w pracowni prof. Leszka Misiaka obronił w 2014 roku. Dyplom z konserwacji malarstwa pod opieką promotora dr hab. Marty Lempart-Geratowskiej obronił w 2018 roku. Pola twórczości: malarstwo, rysunek, grafika. Zajmuje się również: dokumentacją, badaniami i konserwacją zabytków, historią sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem drewnianej architektury cerkiewnej) oraz ikonografią zabytków architektury Polski południowo-wschodniej. Autor licznych artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2011/2012 oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/2014. Od 2016 roku wraz z Damianem Nowakiem, Ireneuszem Marciszukiem(ⴕ) i Katarzyną Tur-Marciszuk tworzy „Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos”, a od 2020 roku „Cyfrowe Archiwum Augusta Bocheńskiego”. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, a także w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. W latach 2013–2016 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Magurycz, w latach 2014–2018 był wiceprezesem Stowarzyszenia Razem dla Białobok. W latach 2009–2014 prowadził kompleksowe monograficzne badania nad twórczością Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego. Od 2013 roku rokrocznie organizuje obozy inwentaryzacyjno-badawcze na terenie województwa podkarpackiego.